800px-Grivita_1877

Asaltul Griviţei de Dembitsky (1830-1906)